Υπηρεσίες

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βασίζεται στην αρχή της «ψυχικής αιτιοκρατίας», συνδέοντας τυχαία γεγονότα της καθημερινότητας όπως τα όνειρα, τα ολισθήματα της γλώσσας και τις παραπραξίες με τις επιθυμίες του ατόμου.

ΑΓΧΟΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

Μια κρίση πανικού μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να κορυφωθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΠΕΝΘΟΣ, ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

Ο Φρόυντ στο κείμενό του «Πένθος και Μελαγχολία», έκανε διάκριση ανάμεσα στο πένθος και τη μελαγχολία θεωρώντας ότι όταν ένα άτομο πενθεί αντιδρά σε μια πραγματική απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η οικογενειακή θεραπεία και πότε συστήνεται, Θεραπευτικό πλαίσιο/Συνδυασμός με άλλα θεραπευτικά σχήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Τι είναι η θεραπεία ζεύγους, Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η θεραπεία ζεύγους, Θεραπευτικό πλαίσιο/Συνδυασμός με άλλα θεραπευτικά σχήματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ανάπτυξη της θετικής συμπεριφοράς του παιδιού, Καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής, αποτελεσματικής επικοινωνίας, Πρόληψη των ανεπιθύμητων συμπεριφορών και Εφαρμογή της θετικής πειθαρχίας.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομαδική θεραπεία προσφέρει τη δυνατότητα στο άτομο να πειραματιστεί με νέες διαπροσωπικές συμπεριφορές, να βελτιώσει την επικοινωνία με τους γύρω του και να δεχτεί και να προσφέρει υποστήριξη και ανατροφοδότηση στα άλλα μέλη της ομάδας.