Συμβουλευτική Γονέων

Το πρόγραμμα «Θετικοί Γονείς, Χαρούμενα Παιδιά», είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων με παιδιά 3-8 ετών.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να εντοπίσει τις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες του κάθε παιδιού, να προωθήσει την ευχάριστη και δημιουργική σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού και να προσφέρει στον γονέα ένα σύστημα κανόνων, εντολών και πειθαρχίας που θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίζει δύσκολες συμπεριφορές.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από τέσσερα μέρη:
1. Την ανάπτυξη της θετικής συμπεριφοράς του παιδιού
2. Την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής, αποτελεσματικής επικοινωνίας
3. Την πρόληψη των ανεπιθύμητων συμπεριφορών και
4. Την εφαρμογή της θετικής πειθαρχίας.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιείται σε 12 συνεδρίες, είτε οικογενειακές είτε σε ομάδα γονέων, και γίνεται μια επιπλέον συνεδρία τρείς μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Πραγματοποιούνται επίσης και δυο συνεδρίες γονέα και παιδιού μαζί με το θεραπευτή. Ταυτόχρονα, δίνεται εκπαιδευτικό υλικό για το σπίτι από το εγχειρίδιο του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό έχει αναπτυχθεί στην Παιδοψυχιατρική κλινική της Ιατρικής Σχολής, στο Νοσοκομείο «Παίδων», Αγία Σοφία. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεράσιμος Κολαΐτης , Αναπλ. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής και εκτελεστικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Απόστολος Βούρδας, Παιδοψυχίατρος.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2012-2014 και στη οποία συμμετείχαν 67 γονείς και 48 παιδιά, οι γονείς ανέφεραν ότι παρατήρησαν μείωση της απροσεξίας/υπερκινητικότητας των παιδιών τους, των συναισθηματικών προβλημάτων, των προβλημάτων διαγωγής, των προβλημάτων με τους συνομηλίκους καθώς και βελτίωση της θετικής συμπεριφοράς του παιδιού. Οι γονείς επίσης ανέφεραν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα γονεΐκού στρες και επίσης ότι αισθάνθηκαν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βούρδας, Α. (2015). Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά, εγχειρίδιο θεραπευτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας: +30 2102798264