Θεραπεία Ζεύγους

Τι είναι η θεραπεία ζεύγους

Στη θεραπεία ζεύγους, ο «θεραπευόμενος» θεωρείται ότι είναι η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι, έτσι η δουλειά του θεραπευτή είναι να προσπαθήσει να κάνει τη σχέση πηγή ικανοποίησης και για τους δυο. Η τεχνική που σχετίζεται με τη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων για τη θεραπεία οικογένειας και ζεύγους έχει σαν στόχο να βοηθηθούν τα μέλη της οικογένειας ή του ζευγαριού να επανεσωτερικεύσουν τις συγκρούσεις που έχουν εξωτερικευτεί μέσω των προβλητικών ταυτίσεων (Scharff &Scharff, 1991).

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η θεραπεία ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι, είτε ετεροφυλόφιλο είτε ομοφυλόφιλο, τρανς, ιντερσεξ, σε ελεύθερη σχέση ή παντρεμένο, να βρει πιο αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας και διαχείρισης των συγκρούσεων μεταξύ τους. Σαν θεραπευτικό σχήμα, μπορεί να προταθεί από τον ατομικό θεραπευτή όταν κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεδριών φαίνεται ότι τα περισσότερα παράπονα και η κύρια πηγή δυσφορίας είναι στη σχέση με τον/την σύντροφο.

Σε αυτή την περίπτωση, εάν συμφωνήσει και το άλλο άτομο, προτιμάται η θεραπεία ζεύγους καθώς εκεί μπορεί να αναδειχθεί η δυναμική που υπάρχει στο ζευγάρι και η οποία χρειάζεται την παρέμβαση.

Θεραπευτικό πλαίσιο/Συνδυασμός με άλλα θεραπευτικά σχήματα

Το θεραπευτικό πλαίσιο που αφορά τη συχνότητα και διάρκεια των συνεδριών διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης με τον θεραπευτή. Συνήθως προτείνεται μια εβδομαδιαία συνεδρία πενήντα λεπτών ή κάθε δυο εβδομάδες με διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά ή μιάμιση ώρα. Το κόστος είναι μεγαλύτερο από αυτό της ατομικής συνεδρίας.

Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να συνδυαστεί με άλλα θεραπευτικά σχήματα, όπως την ατομική θεραπεία ενός ή και των δυο συντρόφων, την ομαδική θεραπεία και την οικογενειακή θεραπεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας: +30 2102798264