Ατομική Θεραπεία

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βασίζεται στην αρχή της «ψυχικής αιτιοκρατίας», συνδέοντας τυχαία γεγονότα της καθημερινότητας όπως τα όνειρα, τα ολισθήματα της γλώσσας και τις παραπραξίες με τις επιθυμίες του ατόμου.

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία όλα τα συμβάντα του ψυχικού μας κόσμου συνδέονται μεταξύ τους. Ο ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής καλείται να ξετυλίξει σιγά σιγά το κουβάρι των απωθημένων επιθυμιών μας, απομακρύνοντας τις άμυνες που έχουμε ορθώσει.

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, το μεγαλύτερο μέρος του ψυχικού μας κόσμου είναι μάλλον άγνωστο σε εμάς καθώς εδράζει στο ασυνείδητο. Σκοπός της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας λοιπόν είναι να φωτίσει τις πλευρές του ασυνείδητου ψυχικού μας κόσμου, χτίζοντας παράλληλα μια σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας: +30 2102798264