Ψυχοθεραπεία Οικογενειακή

Βελτιώνοντας την ικανότητα της οικογένειας για κράτημα και επικεντρωμένη σχέση.

Ο στόχος της οικογενειακής θεραπείας είναι να επεκτείνει την ικανότητα της οικογένειας να πραγματοποιεί λειτουργίες κρατήματος για τα μέλη της και την ικανότητα των μελών της να παρέχουν κράτημα στα άλλα μέλη. Το ταίριασμα τα διαδικασίας της παροχής κατανόησης της όλης κατάστασης με τη διαδικασία της παροχής βοήθειας σε κάθε έναν από την οικογένεια για να έχει περισσότερη κατανόηση και ενσυναίσθηση για τα υπόλοιπα μέλη, είναι ανάλογο και απορρέει από τα συνδυασμένα καθήκοντα της μητέρας ,όπου πρέπει να δημιουργήσει το μητρικό περιβάλλον και παράλληλα να επικοινωνήσει με τον εσωτερικό κόσμο του βρέφους. Όταν επιτελεί τη λειτουργία του συναφούς κρατήματος, παρέχει το πλαίσιο για την κατασκευή του κόσμου των εσωτερικών αντικειμένων του βρέφους, ενώ με την επικεντρωμένη σχέση παρέχει τα υλικά για να χτιστούν τα εσωτερικά αντικείμενα. Έτσι και στη θεραπεία, παρέχουμε στην οικογένεια το κράτημα γύρω τους και έπειτα η ερμηνεία τους βοηθά να τροποποιήσουν το σύστημα εσωτερικών σχέσεων αντικειμένου.

Στην προσέγγιση των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, είναι σημαντικό να είμαστε με τους ασθενείς μας. Οι προσπάθειές μας να μοιραστούμε τον τρόπο που κατανοούν τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από τη γλώσσα. Είναι ο τρόπος που κρατάμε την οικογένεια και επικοινωνούμε με τον πυρήνα της. Οι ερμηνείες μας έχουν σκοπό να επιτρέψουν στην οικογένεια να δει τι κάνουμε για να την καταλάβουμε και να αντέξουμε τα άγχη της. Ταυτόχρονα οι ερμηνείες παρέχουν στην οικογένεια και τα μέλη της την ευκαιρία να μας απαντήσουν , να μας κοιτάξουν στα μάτια και να μας απαντήσουν ευθέως. Χρειάζεται να μπορούν να κάνουν τα παραπάνω με εμάς, για να μπορέσουν και μεταξύ τους.