Ξεκίνησε και πάλι η ομάδα μας

02.11.2016

Σήμερα ξεκινάει και πάλι η ομάδα ενηλίκων, η οποία πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη στις 6.30-8 στο γραφείο μου στο Νέο Ηράκλειο, Στ. Καραγιώργη 5.

Η ομάδα βασίζεται στα πρότυπα της ομαδικής θεραπείας σύμφωνα με το μοντέλο των αντικειμενότροπων σχέσεων και το μοντέλο του Irvin Yalom. Στόχος της ομαδικής θεραπείας κατά  το μοντέλο αυτό, είναι να αποτελέσει η ομάδα μια επανορθωτική εμπειρία η οποία θα βελτιώσει τις σχέσεις του θεραπευόμενου με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του και θα τον βοηθήσει να αποκτήσει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.

Η εμπειρία της ομάδας εν γένει είναι ωφέλιμη για κάθε άνθρωπο που θέλει να μάθει πως να επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους και πως να δημιουργεί  πιο ουσιαστικές σχέσεις. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για άτομα που εργάζονται σε επαγγέλματα που έχουν άμεση επαφή με τον κόσμο και χρειάζεται να μιλούν μπροστά σε κοινό συχνά ή να έχουν ηγετικό ρόλο. Γιαυτό και μπορεί να βοηθήσει διευθυντικά στελέχη, πωλητές, ηθοποιούς αλλά και όποιον θεωρεί οτι αντιμετωπίζει προβλήματα στις εργασιακές του σχέσεις όπως είναι η επίλυση συγκρούσεων και η διεκδικητικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 2798264.

Περισσότερα νέα