μια νέα αρχή

Σας προσκαλώ να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο τον λιγότερο ταξιδεμένο, να απομακρύνουμε τα εμπόδια που θα βρούμε στο δρόμο μας και να φτάσουμε μαζί στην Ιθάκη.

άρθρα